Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 - 2022

Yleistä

Yhdistys toteuttaa Oksjärven tilan parantamiseksi vesiensuojelutoimenpiteitä tämän toimintasuunnitelman mukaisesti. Painopisteinä ovat laskeutusaltaiden tilan seuranta sekä tyhjennys tarvittaessa ja järven tilan seuranta.

Yhteistyötä muiden vesiensuojelujärjestöjen kanssa ylläpidetään muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Samoin teemme yhteistyötä Oksjärven osakaskuntien kanssa. Yhdistyksen perustamisesta tulee heinäkuussa 2021 kuluneeksi 20 vuotta. Yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa tulee saada lisää aktiivisia toimijoita.

 

Toiminta ja vesiensuojelutyö

 • Ojien veden laadun ja virtausmäärien seurannalla kartoitetaan valuma-alueiden vaikutusta järveen
 • Vedenpinnan korkeutta ja näkösyvyyttä seurataan säännöllisesti ja lukemat kirjataan ylös. Erityisesti seuraamme veden alikorkeutta ja tarvetta alikorkeuden säätelyyn.
 • Laskeutusaltaiden tilaa seurataan ja tarvittaessa laskeutusaltaat tyhjennetään kertyneestä kiintoaineesta
 • Yhdistys toteuttaa vesikasvillisuuden niiton, jos järven ranta-alueiden niittoon osallistuu riittävä määrä ranta-alueiden omistajia.
 • Näytteiden otto tehtyjen vesiensuojelutoimenpiteiden seuraamiseksi
 • Järven valuma-alueella tapahtuvien toimenpiteiden ennakointi ja seuranta:                                     - Hakkuut, tietyöt, rakennus ja muut työt esimerkiksi rannoilla
 • Aistinvaraiset tarkistukset ja seurannat, jokainen järvellä kävijä voi tehdä:                                             -  Järven veden laadun arviointi, väri, haju, limaisuus, muutosten huomiointi                                           - Vedessä olevien roskien ja muiden materiaalien huomiointi ja poistaminen                 -  Vesikasvillisuuden määrän arviointi                                                                                                        -  Kalojen, lintujen ja muiden eliöiden olosuhteiden ja kunnon arviointi                                          -  Häiriötekijät, esimerkiksi ihmisten aiheuttama melu, savu, moottoriveneily

Mahdollisten poikkeamien ja ongelmien raportointi järven suojeluyhdistykselle tai osakaskunnalle.

Oksjärvipäivä järjestetään kesällä 2022, jos Tammelan kunta on mukana järjestelyissä.

 

Hallinto ja järjestötoiminta

 • Vuosikokous pidetään kesällä Oksjärven Leirikeskuksessa. 
 • Vuosittain lähetetään kaksi jäsentiedotetta, tiedotteiden jakelussa tavoitteena on lisätä sähköistä jakelua
 • Ylläpidämme yhdistyksen omaa internet-sivustoa www.oksyry.fi, panostamme sivun ajan tasalla pitämiseen sekä tiedottamiseen jäsenille ja yhteistyökumppaneille sivujen kautta.  Yhdistys on mukana www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset Tammelan kunnan sivuilla. 

Varainhankinta

 • Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. VAPO:lta anomme kannatusmaksua turvesuon vuoksi.
 • Haemme yleisavustusta Tammelan kunnalta ja isompiin hankkeisiin ELY-keskukselta ja kunnalta. 
 • Otamme vastaan lahjoituksia ja kannatusmaksuja.

 

 

Toimintasuunnitelmat tiedostoina: